Akty prawne

Statut Szkoły

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 System Oceniania

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 Ikon Regulamin Biblioteki

Regulamin Rady Rodziców

Ikona Regulamin RR SPK

 

Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą

 

Link do aktów prawnych:  http://www.orpeg.pl/index.php/akty-prawne