Grono pedagogiczne

 Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 mgr Bożena Chylewska

 mgr Ewa Włosińska

 mgr Jolanta Baczyńska

 

Język polski:

 mgr Jolanta Baczyńska

 mgr Stanisław Chylewski

 

Wiedza o Polsce:

 mgr Maria Wiklik

 mgr Ewa Włosińska

 

Religia

 ks. Dariusz Szurko

 

Biblioteka

 mgr Bożena Chylewska

 

Gry i zabawy matematyczne:

 mgr Urszula Bajdalska (nauczycielka-wolontariuszka)