Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MONTREALU Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MONTREALU