Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MONTREALU Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MONTREALU

Grono pedagogiczne

Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Bożena Chylewska

mgr Ewa Włosińska

mgr Jolanta Baczyńska

Język polski:

mgr Jolanta Baczyńska

mgr Stanisław Chylewski

Wiedza o Polsce:

mgr Maria Wiklik

mgr Ewa Włosińska

Religia

Dariusz Szurko

Biblioteka

mgr Bożena Chylewska

Gry i zabawy matematyczne:

mgr Urszula Bajdalska (nauczycielka-wolontariuszka)