Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MONTREALU Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MONTREALU

Kontakt

Adres do korespondencji:

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu
(Szkoła Polska im. M.Kopernika)
3501, Avenue du Musée, Montreal, Quebec H3G 2C8 Kanada

Adres szkoły:

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu
(Szkoła Polska im. M.Kopernika)
3501, Avenue du Musée, Montreal, Quebec H3G 2C8 Kanada

Kierownik Szkoły Polskiej:  Stanisław Chylewski

tel. (514) 743-8423

e-mail montreal@orpeg.pl

Kontakt do Rada Rodziców:

 e-mail: RadaRodzicowSPKMontreal@gmail.com