Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MONTREALU Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MONTREALU

O szkole

Nauczanie dzieci polskich na terenie Konsulatu RP w Montrealu rozpoczęto w 1979 roku początkowo w sposób nieformalny.  W 1980 na wniosek ambasadora Polski w Kanadzie został oficjalnie powołany do życia Szkolny Punkt Konsultacyjny w Montrealu podlegający pod Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie (aktualna nazwa: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą),  obejmujący swym zasięgiem wszystkie placówki dyplomatyczne w Kanadzie. Punkt ten prowadził nauczanie uczniów w Montrealu i w Ottawie metodą stacjonarną,  natomiast uczniów z Toronto – trybem korespondencyjnym. W pierwszych latach swojego istnienia Szkoła przyjmowała wyłącznie dzieci pracowników Konsulatu, Biura Radcy Handlowego, LOT-u, Dalimpex-u i stypendystów uniwersyteckich,  zaś od 1990 roku – wszystkie chętne dzieci ze środowiska polonijnego, posiadające dobrą znajomość języka polskiego i odpowiednią wiedzę z przedmiotów nauczania. W roku szkolnym 1991/1992 usamodzielnił się i oddzielił od nas Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Ottawie, a w 1991 /1994 – Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto. Od 1996 roku Szkoła nasza nosi oficjalnie imię Mikołaja Kopernika, które zostało wybrane przez społeczność szkolną w plebiscycie z okazji 15-lecia istnienia placówki.

Kierownikami Szkoły byli:

  • 1979-1980 – Stanisław Ładyga
  • 1980-1984 – Stanisław Marcinkowski
  • 1984-1988 – Andrzej Bors
  • 1988-1993 – Marek Ziajowski
  • 1993-1997 – Maciej Zięba
  • 1997-1998 – Regina Triba-Wosik
  • 1998-2001 – Elżbieta Zejda-Proulx
  • 2001-2004 – Witold Spirydowicz
  • 2004-2007 – Lidia Aniolowska
  • 2008 – do chwili obecnej – Stanisław Chylewski

Zredagowano m.in. na podstawie artykułu Macieja Zięby o SzPK w Montrealu opublikowanym w pracy pt. “Polskie Szkoly w Montrealu. 3 maj 1997”